SEA FREIGHT EUROPE AFRICA ASIA ---SEA FREIGHT (LCL & FCL) SERVICE
当前位置:INDEX » 科隆坡挪威的船运费价格

科隆坡挪威的船运费价格

东南亚现舱
南沙出新加坡 2900/40HQ+TDSE 24CLS
蛇口出NHAVA SHEVA 6000/40HQ+18CLS
SK/NS-NHAVASHEVAU SD3880/6310/6310+LOCAL(含PCS:USD80/160)
SK/NS-PIPAVAV USD3880/6310/6310+LOCAL
SK/NS-MUNDRA USD3880/6310/6310+LOCAL
SK-CHENNAI/KATTUPALLI/VIZA USD3350/6000 +LOCAL(含CIF:USD125/250)
SK/NS-COLOMBO USD4135/6750/6750+LOCAL
SK/NS-KARACHI S USD3935/6450/6450+LOCAL
SK-KARACHI K/P USD3935/6450/6450+LOCAL NS+USD50/100
NS-PORT QASIM USD3935/6450/6450+LOCAL
深圳出NEW DELHI T 18CLS 1X40HQ OOCL
深圳出NEW DELHI T 24CLS 1X40HQ OOCL
南沙出KOLKATA:USD3850/7200+TDISE 28CLS 4X40HQ
蛇口/南沙出SHUWAIKH:USD4700/8250+TDISE目标是保护其成员在工业和就业问题方面的利益,并在业界共同关注的问题上发挥积极作用。150 多年来,挪威一直是世界领先的航运国家。我们现在可能比以往任何时候都更强大,并且有很多机会以令人印象深刻的新方式为挪威的价值创造、就业和繁荣做出贡献。今天,挪威拥有世界上最大、最现代化的船队之一,也是最先进、最专业的船队之一。发表时间:2021-12-13 15:3:29

广东至全球空运海运贸易.欢迎您扫一扫微信马上咨询
  • weinxin
  •